Leendő elsős tanító nénik

Kedves Szülők, Gyerekek!

Bakacsi Katalin vagyok, 40 éve dolgozom, mint tanító.

A következő tanévtől az a feladat vár rám, hogy a jövendő 1. osztályos gyerekeket én vezessem be a betűk és számok világába.

Fontosnak tartom az egyéni bánásmódot. Igyekszem mindenkivel képességei szerint foglalkozni, és így kihozni belőle a legtöbbet.

Célom egy egymást segítő kis közösség, egy „kis család” kialakítása, ahol mindenki egyenrangú társként éli át a mindennapok csodáit szerető környezetben. Éppen ezért fontos számomra a támogató szülői háttér, mert csak egymást, egymás munkáját segítve érhetünk el sikereket.

Sok szeretettel várom leendő tanítványaimat. Jó készülődést kívánok addig is.

 


„A mesékben minden benne van:

 mindaz, ami volt, és mindaz, ami még lehet.”

Darai Katalin tanító néni

A Simándy József Általános Iskola és AMI-hoz és a tanításhoz való hűségem megkérdőjelezhetetlen. Ahogyan a gyermekek és Önök, én is mindig izgatottan várom az új tanévet. Az óvodából való átmenetet az iskolába óvónői módszertárral oldom meg, akár saját verssel, mesével. Hiszem, hogy minden gyermekhez meg lehet találni a kulcsot.

Tudom milyen úgy tanítani, hogy van idő a játékra, dalolásra, a szabadban eltöltött mozgásra, sétára, kirándulásra. Természetismeretet Glóbi mesével szerettetem meg a gyerkőcökkel. Ez a tantárgy egyben szakkollégiumom is.  A német nyelv tudása és átadása szintén fontos nekem játékos mondókákkal, gyermekdalokkal.

A szülőkben nemcsak segítőt, hanem társat és partnert is választok a jövőbeli munkámhoz.  Hiszem, hogy a követelmények, elvárások megfogalmazásával, előrejelzésével, a következetes, rendszeres munkavégzéssel, egymás tájékoztatásával elérjük közös céljainkat.

Fiam, 27 éves statikus mérnök, aki hidakat, csarnokokat tervez. Keresztlányaim ikrek, 23 évesek. Így nevelés terén bepillantást nyerhettem az ikrek csodás világába.

A mosoly és a mese, az egyik olyan fegyver, véleményem szerint, legyőzhetetlenné tehet bennünket. Ehhez olyakor magam írok verseket! Íme egy:

„Jár az eszem a sulin

Matekon és a körin

Betűt vessek vagy bukfencet?

Nekem mindegy,

nem füllentek

Tengernyi itt az ész

Az iskolával semmi vész

Vár az első tanév

Simándys leszek és kész!”

Tisztelettel:

Darai Katalin – pedagógus

 


Márványi Flóra vagyok, három felnőtt gyermek édesanyja és két unoka büszke nagymamája. Galgamácsáról járok Kistarcsára dolgozni immár nyolcadik éve. 

Felsőfokú tanulmányaimat a Kaposvári Tanítóképzőn és a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem közművelődés szakkollégiummal. Jóval később a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán erdőpedagógusként szereztem oklevelet.

Pályámat képesítés nélküli nevelőként kezdtem, később osztályfőnökként folytattam, majd nevelőotthonban dolgoztam állami gondozott gyerekekkel. Számomra az oktató tevékenység mellett a nevelés, személyiségformálás, közösségépítés a legfontosabb. A kiegyensúlyozott, biztonságos légkör megteremtése és fenntartása az iskolában, az elfogadás, együtt munkálkodás.

Munkámban nagy hangsúlyt fektetek a természeti nevelésre, igyekszem a gyerekeket minél több gyakorlati tapasztalathoz juttatni, iskolán, tantermen kívüli programok szervezésével sok-sok élménnyel gazdagítani.

A szülőkkel való kapcsolatomat meghatározza, hogy egy hajóban evezünk, ugyanazért a célért tevékenykedünk.

Őszinte izgalommal várom az újabb csillogó szemű csapatot.

 


Pluhárné Bence Andrea vagyok.

A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szereztem a diplomámat testnevelés szakkollégiummal, 2001-ben. 3 gyermekem van, 19, 16 és 11 évesek. Tanítóként 2013 óta dolgozom itt a Simándy iskolában.

Fontos számomra a sport, a mozgás az egészséges életmód. Erre igyekszem nevelni a saját és a rám bízott gyermekeket is.

Munkámban törekszem, hogy színes, játékos formában adjam át a tudást a gyerekeknek. Igyekszem olyan légkört kialakítani, amelyben mindenki jól érezheti magát.

Nagy lelkesedéssel és izgalommal várom leendő elsőseimet!

 


Kedves Szülők!

Leendő elsős tanító néniként szeretnék bemutatkozni.

 Tóth Anna Mária vagyok, Panni néni. 24 éves pedagógus tapasztalattal rendelkezem, 1999-ben végeztem a Körös Főiskolán Békéscsabán ének-zene műveltségi területen. 2022. májusa óta élek Kistarcsán, két felnőtt gyermekem van, családom egy része szintén ide költözött. Ebben a tanévben csatlakoztam a Simándys pedagógusok

csapatához, ahol nagyon jól érzem magam. Korábban 19 évig a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában dolgoztam szintén tanító néniként, több ízben voltam osztályfőnök.

Kreatív, modern szemléletű, nyitott pedagógusnak tartom magam, aki empatikusan, teljes figyelemmel fordul a gyermekek felé. Fontosnak tartom, hogy az alsó tagozatos gyerekek minél játékosabban, sok humorral sajátítsák el az ismereteket és biztonságos, kreatív környezetben dolgozzanak. Lényegesnek tartom még a mai világban, hogy a modern kor kihívásainak megfelelő, használható tudás átadása legyen a cél, melyhez a digitális világ lehetőségeit, eszközeit is igyekszem kihasználni a tanítási gyakorlatomban.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és az iskola közötti átmenet, a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

Telefonos elérhetőség

06-28/470-390
06-30/295-2997
06-30/670-4480

Simándy József Általános Iskola és AMI (Ált. Isk.)

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)

Intézményünk fenntartója

Dunakeszi Tankerületi Központ

Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Központi telefon: +36 (27) 795-206
E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu
Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

Facebook csoportunk

Határtalanul

Hírkategóriák