Iskolatörténet

A Simándy József Általános Iskola, Sportiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény története

 • Alig pár évvel az első letelepültek megjelenése után 1742-ben Füleki Nagy György az első név szerint említett tanító a katolikus iskolában az 58 tanuló élén, aki iskolamester is egyszemélyben. A helye mai ismereteink szerint – még nem bizonyítottan – a falu déli részén lehetett.
   
 • A község költségén először 1873-ban épül fel az egytantermes iskola, amely már elkülönül a kántorlakástól.
   
 • „Azon nyomorúságos állapot, hogy 150 iskolás gyermek, egy tanteremben, egy tanító által oktattassék ez évben megszűnt, ugyanis nagy küzdés után, és a plébános áldozatával, második tanterem rendeztetett be és önálló tanítóság szerveztetett.” – írják 1889-ben a korabeli lapok, amikor is átadják a második tantermet a szolgálati lakással. Első lakója a képzőt végzett 
  Purth Gyula.
   
 • 1914. július 1-én 23000 Korona tanügyi segélyt szavaz meg a képviselőtestület az új iskola kialakítására.
   
 • A kistarcsai római katolikus iskola az 1. világháború alatt két tanteremben és két tanerővel muködött. (Purth Gyula „pánrektor” Liptai László, majd Őry Gyula)
   
 • 1927-ben megszervezték a harmadik tanítói állást és megépítették a harmadik tantermet.
   
 • Purth Gyula 1928-as nyugdíjba vonulása után az iskola igazgatója a mindenkori katolikus pap volt.

A Posta melletti iskolát az egyemeletes lakóépületből 1930-ban építették át 6 tantermes iskolává, mely akkor korszerűnek volt mondható.

Az 1948-as államosításig az iskola a Gépgyár lakótelepén két épületben működött. Az Ún. „Kisiskola” egy tanteremmel, igazgatói irodával és a három tantermes „barakk iskola”, ahol a gyári ipari tanoncok is tanultak. (Ekkor már olyan tanítók nevei is felbukkantak, mint: Kiss Árpád, Bajtai József, Orbán Margit, Tarcsay Tkalecz Vilmosné)

1944. október 28-tól 1945. február 22-ig szünetelt az oktatás az iskola használhatatlansága miatt.
Salamon Sándor kolozsvári református tanár a Nemzeti Bizottsághoz 1945. február 25-én a következő jelentést terjeszti be: „A helyreállítás nagy erőfeszítést kíván a község lakosságától és elöljáróságától, de mindnyájan a nevelés elsőrendű fontosságát tartották szem előtt, így vált lehetségessé, hogy a rendőrparancsnoktól a legidősebb közmunkásig mindenki remélt odaadással, igyekezettel fáradozott az iskola helyreállításán és a tanítás minél előbbi megindításán.”

1949-ben az iskolához rendelik a Toldi utcai épületet az Iparoskörtől napközi otthon céljára. Ez időben az iskola átlag 40 fős osztályokkal működött, 25 tanító és tanár lelkes irányításával. Az 1960-as évek végén szükségessé vált egy új, korszerű iskola felépítése, hiszen ekkor négy helyen folyik az oktatás egy igazgatás alatt. Ezek a Batthyány út, a Széchenyi út vége, a Toldi út és a Szabadság úti épületek.

A lakosság jelentős hozzájárulásával (téglajegyek eladásából) 1971-ben átadásra került a Ságvári úti (ma Kölcsey út) új, az akkori igényeknek megfelelően jól felszerelt tornateremmel, konyhával ellátott 12 tantermes iskolaépület, hatalmas sportudvarral.

1979-ben kettéválik az iskola, átadják a Flór Ferenc kórház lakótelepe közelébe forfa elemekből épített iskolát. A tanulók és a tantestület egyharmada átkerül az új iskolába.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város két általános iskolájának, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összeolovadásával, 2011. július 1-jével megalapította a jogutód Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven iskolánkat.

Nem egy nemzetközi szintű sportoló kezdte tanulmányait iskolánk jogelőd intézményében. Koptatta itt az iskolapadot olyan gyermek, akiből orvos, ügyvéd, bíró, zene- és képzőművész, lelkész és nagyon sok becsületes munkás, családszerető szülő került ki. Közülük is méltán a legkiemelkedőbb egyéniség volt iskolánk névadója; a Kistarcsán született, az elemi iskolai éveit „e falak” között eltöltött, 1997-ben elhunyt nagy művész, a világhírű operaénekes Simándy (Schulder) József.

ISKOLAI NYITVATARTÁS

Általános Iskola: 7:00 – 18:00

Művészeti Iskola: 12:00 – 20:00

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG

TITKÁRSÁG

06-30/670-4480
06-28/470-390
GAZDASÁGI IRODA
06-30/295-2997
ÉTKEZÉS LEMONDÁSA
06-20/293-4460

Simándy József Általános Iskola és AMI (Ált. Isk.)

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)

Intézményünk fenntartója

Dunakeszi Tankerületi Központ

Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Központi telefon: +36 (27) 795-206
E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu
Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

Facebook csoportunk

Határtalanul

Hírkategóriák